Lorens Henrik Fisker

Lorens Henrik Fisker
Lorens Henrik Fisker, dansk admiral, 1753-1819.
På hans tid var det almindeligt at en søofficers sønner gik i faderens fodspor, og uddannelsen begyndte tidligt. Allerede i 1761 fulgte Lorens med sin fader, som var chef for orlogsskibet Grønland, på et togt til Middelhavet. Togtets hovedformål var at bringe medlemmerne af den kongelige danske videnskabelige ekspedition til Arabia Felix til Konstantnopel.
Da Grønland på udrejsen anløb Malta, var Lorens blevet syg, og faderen efterlod derfor drengen her, i pleje hos nogle nonner. Da skibet på hjemturen atter kom til Malta, var han blevet rask og kunne gå om bord igen.
Fem og tredive år senere, i 1796, var Lorens Fisker selv chef, nemlig for fregatten Thetis, som ligeledes foretog et togt til Middelhavet og herunder flere gange anløb Malta. En af de omtalte nonner var i mellemtiden blevet abbedisse, og da hun hørte at hendes tidligere patient var ankommet, sendte hun daglig et sølvfad med "veludspekkede Kager" ned til fregatten.
Kilde til denne rørende historie er breve som Fisker i 1796 sendte til sin hustru, og som blev aftrykt af Just Mathias Thiele i hans Thorvaldsens Ungdomshistorie, 1851.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Peder Pavels — (1769 1855) var en norsk præst, som i 1796 1797 var orlogspræst på den dansk norske fregat Thetis, da denne med Lorens Henrik Fisker som chef foretog et ni måneders togt fra København til Middelhavet og retur. Som passager medførte Thetis den… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”